Artem Bolotnikoy und Olga Efremova (RUS), 2010, Einladungsturnier des TSC-Synchron, Chemnitz